... Firma sa ďalej zaoberá - navrhovaním a realizáciou informačných systémov, predajom a servisom výpočtovej techniky, poskytuje poradenstvo a školenia zákazníkom * vedením podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdovej agendy
GD58

Internet provider

Webmail
BuiltWithNOF
Pinke-net
760m

mikrovlnný internet pre každého

Nový

Naša spoločnosť  pôsobí v obci Pribeta ako jeden z poskytovateľov mikrovlnného pripojenia do siete internet.  Poslaním firmy je poskytovať kvalitné komplexné internetové riešenia a služby za dostupné ceny.

Ponúkame vám pripojenie do internetu prostredníctvom technológie Wi-Fi, čiže mikrovlnným bezdrátovým prenosom. Internetovú rýchlosť si vyberiete takú, aka vám vyhovuje podľa platného cenníka. Internetové pripojenie je možné zriadiť v panelovom dome alebo v rodinnom dome.

Výhody internetovej siete Pinke-net:

Ponúkame cenovo výhodnejší internet

-nepotrebujete viac telefónnu linku a nemusíte sa už viac starať o vysoké mesačné účty
-neobmedzený čas pripojenia a neobmedzený príjem dát
-až niekolko násobne rýchlejší internet ako cez klasickú telefónnu linku (dial-up)
-u nás bez viazanosti
-pri zriaďovacom poplatku je zariadenie, ktoré ste si zaplatili už vašim majetkom po ukončení zmluvy

1. WiFi - čo to vlastne je?

Wi-Fi, čiže Wireless Fidelity je názov technológie fungujúca podľa štandardu IEEE 802.11 pre bezdrôtové siete, ktorý označuje obojstrannú súčinnosť produktov technológie 802.11. Mikrovlné pripojenie je v súčasnosti populárnym spôsobom pripojenia do internetu. Ide o bezdrôtovú technológiu, ktorá sa v súčasnosti veľmi rýchlo rozvíja. Princíp bezdrôtového pripojenia spočíva v tom, že užívateľ sa pomocou príslušného koncového zariadenia spojí s prípojným bodom - Access Point - prostredníctvom smerovej antény. Odosielané dáta medzi základnou stanicou a užívateľom sa šíria formou mikrovlného signálu.

Bezdrôtové spojenie je v porovnaní s bežným vytáčaným systémom telefónnych liniek po technickej a finančnej stránke neporovnateľne výhodnejšie. Je spoľahlivé a zaručuje možnosť navýšenia rýchlosti bez ďalších investícií. Jeho užívateľom ponúka časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu za jeden mesačný poplatok.

2. Akú rýchlosť pripojenia budem potrebovať?

Rýchlosť závisí od viacerých faktorov:
- druhu a rozsahu využívania internetu (na domáce / na firemné účely)
- či chcete sťahovať hudbu, filmy, software
- predpokladaný počet naraz pripojených užívateľov (PC staníc) v mieste pripojenia (čím viac, tým vyššia požadovaná rýchlosť)
- vlastná skúsenosť s doterajšou rýchlosťou
- využívanie špecifických aplikácií (potrebná rýchlosť odozvy pri napr. on-line hrách, internetbanking-u)
- potreby „stiahnuť v čo najkratšom čase väčšie množstvo dát (napr. vysokorýchlostné DSL pripojenie, ktoré je tarifikované podľa objemu stiahnutých dát), alebo pri využívaní časovo obmedzených programov

3. Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

Väčšinou sa udáva vo formáte Downstream/Upstream (kbps) resp. Download/Upload. Download alebo downstream je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload alebo upstream je smerom od účastníka k providerovi  (posielanie správ, odosielanie ..). Služba ADSL má asymetrická prenosovú rýchlosť a teda Downstream je vždy väčšie číslo ako Upstream. Iné technológie umožňujú symestrické prenosové rýchlosti).

4. Ako sa počíta objem prenesených dát?

Pri posielaní e-mailov sa dajú prenesené dáta počítať jednoducho – pozriete si objem (veľkosť) dátového súboru (súborov). Pokiaľ komunikujete bez príloh, obrázkov a pod., 1stránkový email len s textom má veľkosť cca 4KB, môžte však dostať (poslať) aj väčší e-mail, napr. s obrázkom/videoklipom o veľkosti 3,5MB. Ak napríklad celý mesiac len prezeráte/čítate stránky, napr. sme.sk, zoznam.sk a pod., nemali by ste presiahnuť kapacitu 200MB. Ak sťahujete viac, všímajte si veľkosť súborov (udáva v B) a budete mať presnejšiu predstavu akú rýchlosť (udáva v bps) potrebujete. 1 B [bajt] = 8 b[bitov] a teda 8 kB súbor stiahnete pri rýchlost 64 kbps za 8 sekúnd

5. Čo znamená dátovo a časovo (ne)obmedzené?

Dátovo obmedzené znamená, že počas určeného obdobia môžte preniesť stanovený objem dát, napr. 200MB, za vopred dohodnutú paušálnu cenu. Ak uvedený objem dát prekročíte, platíte zvyčajne za dáta prenesené (stiahnuté) nad rámec stanoveného limitu (podľa špecifickej tarifikácie). Preto je vhodné si rozmyslieť, alebo odhadnúť, koľko asi dát plánujete prenášať (sťahovať) za určené obdobie a podľa toho si zvoliť dátový limit, resp. zvoliť si program ktorý je úplne bez limitu. Časovo  obmedzený program určuje účastníkom v ktorom čase majú k dispozícií službu.

6. Čo je to agregácia?

Agregácia je zdieľanie programu. Pri ADSL programoch je uvedená agregácia, ktorá vyplýva zo zdieľania programu v rámci všetkých účastníkoch v určitom pomere - napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. Čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa Vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ  chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vyššie, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Stačí nás kontaktovať e-mailom, SMS správou, alebo telefonicky a my zmeriame zdarma signál vo vašom bydlisku. Kontakt na nás je TU

 

www.pinke-net.sk           Mobil.: 0908 049 319          e-mail:  info@pinke-net.sk           design by: Pinke & MariaH

[Úvod] [Podmienky] [Pokrytie] [Cenník] [Kontakt]